Monthly Archives - Tháng Ba 2017

Mùa dâu tây đà lạt vào tháng mấy tại Đà Lạt

Mùa dâu tây đà lạt vào tháng mấy tại Đà Lạt?

Mùa Dâu tây Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 11 đến đầu tháng 5 năm sau.

Thời điểm đầu tháng 11 trở đi, dâu tây mới vào đầu mùa nên giá cả vẫn còn khá cao, do ảnh hưởng của mùa mưa nên sản lượng thu được cũng không nhiều như khi vào giữa mùa.

(more…)

Read more...