Monthly Archives - Tháng Một 2017

Hồng treo Đà Lạt công nghệ Nhật Bản nửa triệu đồng một kg

Hồng sấy kiểu công nghệ Nhật Bản nửa triệu đồng một kg

Ngoài lượng hồng tươi được đưa ra thị trường, nhiều người dân tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã sử dụng công nghệ sấy hồng khô kiểu Nhật Bản, cho giá bán cao gấp nhiều lần cách làm truyền thống. (more…)

Read more...